Razpis za vpis v srednje šole

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/2023 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (glejte pod Vpis za šolsko leto 2022/2023).

Za osnovnošolce so pomembni predvsem dokumenti:

  • Informacija o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni maturi
  • Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij
  • Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature (za tiste, ki se odločajo za vpis v gimnazijo)
  • Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove