VKLJUČENI V PROJEKT ERASMUS+

Od septembra 2020 je Osnovna šola Prule vključena v projekt Erasmus+ School Exchange Partnerships 2020. V skupni projekt z naslovom “Sailing the sea of time – European history as OUR (hi)story”, pri katerem je koordinatorica Nemčija (Wilhelmshaven), smo pridruženi partnerji še iz petih držav, in sicer Francija (Rumilly), Italija (Perugia), Grčija (Volos), Hrvaška (Našice) in Slovenija (Ljubljana).

Cilj projekta je komunikacija in izmenjava učencev med državami partnericami. Tema projekta pa je naša skupna zgodovina in zgodbe, ki nas povezujejo, ter pogledi na trenutne in prihodnje razmere v Evropi. Ta projekt govori o odgovornosti: V Evropi in – v globalnem svetu – O Evropi. Vodilna vprašanja bodo: Pošteno in spoštljivo ter uspešno delo in skupno življenje v Evropi- kako to izgleda v naši domišljiji? Kako ga lahko dosežemo? Kaj lahko MI storimo, da podpremo konstruktivno sodelovanje in preprečimo povrnitev uničujočih prizadevanj? Naše izhodišče: grška mitologija plus filozofski pristopi in umetniški izrazi (umetnost, glasba, poezija). Raziskovali bomo družbenozgodovinske razmere v naših regijah in med njimi ter različne povezave. Projekt se bo zaključil v šolskem letu 2022/2023.

 

Učiteljski tim za Erasmus v šolskem letu 2022/2023 sestavljajo:

Matjaž Pintarič, Suzana Zgonec, Andreja Popovič, Janja Bec, Suzana Stojanovič, Kristjan Jemec Kocjan, Katja Kmetec, Olga D. Babnik, Irena Goričanec, Irena Petrič, Kristina Bukvič in Roman Putrih.

 

DOGODKI IN OBJAVE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. leto projekta: 2022-23

Okvirni datumi izmenjav:
– (C5) Hrvaška, Našice, 3. 10. 2022–7. 10. 2022 – (raziskava različnih družabnih iger in predstavitev pravil drugim partnerjem)
– (C6) Grčija, Volos, 7. 11.–13. 11. 2022 – (določitev izdelave svoje družabne igre za posamezne partnerje ali za vse skupaj v povezavi z grško mitologijo)
– (C7) Italija, Perugia, 6. 3.–10. 3. 2023 – (predstavitev izdelanih družabnih iger, ki so nastale s skupnim sodelovanjem med partnerji na daljavo, pripravljene za 3D-tisk bodo 3D-modeli za igre)
– (C8) Slovenija, Ljubljana, 8. 5.–12. 5. 2023, gostitev drugih partnerjev na naši šoli – (preizkus delovanja naših narejenih družabnih iger)

Dogodki, ki so se odvijali:
– prijave učencev (7., 8. in 9. r), ki bi želeli sodelovati v projektu Erasmus, so zbirali razredniki posameznih razredov na prvi dveh razrednih urah. Prijavilo se je 40 učencev.
– na roditeljskih sestankih za 7., 8. in 9. razred, v četrtek, 8. 9., se je staršem predstavil projekt Erasmus in se jih je povabilo h gostovanju tujih učencev v maju 2023, ko bo OŠ Prule gostila učence iz drugih držav. Dvajset družin se je javilo in so pripravljeni gostiti tuje učence.
– učenci imajo za prvo nalogo opis sebe, ki jo morajo oddati v knjižnici ga. Suzani Stojanovič do četrtka, 15. 9. 2022.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

2. leto projekta: 2021-22

  • izmenjave učencev v Nemčijo v mesto Wilhelmshaven v terminu od 1. 5. do 6. 5. 2022
  • izmenjave učencev v Francijo v mesto Rumilly v terminu od 13. 5. do 19. 5. 2022

 

Dogodki, ki so se odvijali:

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

1. leto projekta – 2020-21, delo je potekalo na daljavo brez izmenjav. 

V prvem letu projekta so učenci svoje naloge oddajali v spletni učilnici, ki je bila namenjena samo učencem vključenih v projekt Erasmus+. Povezava je: https://ucilnice.arnes.si/enrol/index.php?id=66431

Po glasovanju vseh partneric je bil za naš projekt izbran logotip iz Francije:

Naloge, ki so jih učenci v tem letu opravili, so:

  • priprava opisa o sebi v angleščini, po navodilih, da bi iz opisa drugi partnerji čim lažje narisali izgled posameznega učenca
  • narisali so izgled drugih učencev po opisih v angleščini
  • risali so predloge za logotip našega projekta Erasmus+
  • na prvem video konferenčnem srečanju so predstavili maskoto projekta, ki smo jo naredili na naši šoli
  • na drugem video konferenčnem srečanju so se igrali kviz s poslanimi fotografijami delovnih miz učencev in ugotavljali, čigave bi lahko bile

 

(Skupno 155 obiskov, današnjih obiskov 2)