Štipendije

Štipendije za deficitarne poklice, Zoisove štipendije, kadrovske štipendije

Informacije so dostopne na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada na povezavi, kjer so objavljeni tudi javni razpisi.

  • Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice je vsako leto objavljen najpozneje do konca januarja.

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 objavljen in dostopen na  povezavi

  • Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij je vsako leto objavljen najpozneje do konca junija.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 je dostopen na povezavi

  • Razpisane kadrovske štipendije za posamezno šolsko/študijsko leto  so dostopne preko aplikacije Izmenjevalnica na  povezavi

 

Državne štipendije

Informacije so dostopne na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na  povezavi

 

Štipendije za športnike

Razpisuje jih Olimpijski komite Slovenije.

 

Druge štipendije

Informacije o drugih štipendij so dostopne na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na povezavi:

  • Štipendije državnih organov: razpisujejo jih nekatera ministrstva; spletna stran Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo, Slovenske vojske
  • Občinske štipendije: razpisujejo jih nekatere občine
  • Štipendije nepridobitnih organizacij
  • Štipendije tujih ustanov