Subvencije

 Subvencija prehrane

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev:

1. 2. 2017 je začel veljati Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci, ki:

  • se redno šolajo,
  • so prijavljeni na kosilo in
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto plače v Republiki Sloveniji.

Starši lahko ugotovite, ali je vaš otrok do tega upravičen iz odločbe, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS, ki ga prejema družina.

Za vsa vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

  • denarna pomoč Mestne občine Ljubljana – pomoč za kosila osnovnošolcem (vlogo dobite in oddate na pristojnem Centru za socialno delo)

 

Subvencija šole v naravi

  • denarna pomoč Mestne občine Ljubljana – pomoč za šolo v naravi, letovanje (vlogo dobite in oddate na pristojnem Centru za socialno delo)
  • iz šolskega sklada (obrazec je na spletni strani šole – za starše – obrazci, vlogo oddate na šoli)

Subvencija šolskih potrebščin

  • denarna pomoč Mestne občine Ljubljana – pomoč ob začetku novega šolskega leta (vlogo dobite in oddate na pristojnem Centru za socialno delo)
  • šolski sklad (obrazec je na spletni strani šole – za starše – obrazci, vlogo oddate na šoli)

Za več informacij se obrnite na socialno pedagoginjo.

(Skupno 564 obiskov, današnjih obiskov 1)