Šolski zvonec

Pouk poteka v eni izmeni.

 

Pričetek pouka je ob 8.30, možne so posamezne predure (ob 7.40 ali 8.05).

Šola je odprta za učence ob 8.10.

Razredne ure za 2. in 3. triado so vsak ponedeljek ob 8.00.

Jutranje varstvo* 6.00 – 8.10
Predura 7.40 – 8.25
1. ura 8.30 – 9.15
2. ura 9.20 – 10.05
Glavni odmor – malica za učence 10.05 – 10.25
3. ura 10.25 – 11.10
4. ura 11.15 – 12.00
5. ura 12.05 – 12.50
6. ura 12.55 – 13.40
7. ura 13.45 – 14.30

* V jutranje varstvo se vključijo vpisani učenci, ki pridejo v šolo do 7.45

V primeru izbirnih predmetov po 6. uri (blok ura) imajo učenci kosilo ob 12.50, potem pa nadaljujejo pouk izbirnih predmetov od 13.15 do 14.45.