Spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa

Spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa na  povezavi.