Kje lahko nadaljujem šolanje

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

 

Nižje poklicno izobraževanje

 • namenjeno je predvsem tistim, ki ne končajo osnovne šole
 • traja 2 leti in pol
 • zaključi se z zaključnim izpitom
 • pridobi se poklic
 • po končanem šolanju je možna zaposlitev ali pa nadaljevanje šolanja v srednjem poklicnem izobraževanju ali srednjem tehniškem in strokovnem izobraževanju

Srednje poklicno izobraževanje

 • traja 3 leta
 • imaš splošne predmete in strokovne module ter 1 tuj jezik
 • zaključi se z zaključnim izpitom – 2 predmeta (slovenščina in izdelek/storitev)
 • pridobiš poklic
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje v poklicno tehniškem izobraževanju (sistem 3+2)

Poklicno tehniško izobraževanje

 • pogoj za vključitev: zaključen ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja
 • traja 2 leti
 • zaključi se s poklicno maturo (4 predmeti)
 • pridobiš poklic
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem

Možnosti za študij:

 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje)
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna), vendar pa moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v nekatere enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij)

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje

 • traja 4 leta
 • imaš splošne predmete in strokovne module ter 1 ali 2 tuja jezika (odvisno od programa)
 • zaključi se s poklicno maturo – 4 predmeti: 2 obvezna predmeta (slovenščina in temeljni strokovni predmet) in 2 izbirna predmeta (matematika/angleščina in izdelek/storitev/seminarska naloga/izpit)
 • pridobiš poklic
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem

Možnosti za študij:

 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje)
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna), vendar pa moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v nekatere enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit splošne mature iz enega predmeta
 • če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v enovite magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij)

Srednje splošno izobraževanje – gimnazija

 • traja 4 leta
 • imaš splošne predmete (v nekaterih gimnazijah imaš tudi strokovne predmete) in 2 tuja jezika (ali več)
 • zaključi se s splošno maturo – 5 predmetov: 3 obvezni predmeti (slovenščina, matematika, angleščina) in 2 izbirna predmeta
 • ne pridobiš poklica
 • pripravlja na študij
 • po končanem šolanju se lahko vpišeš v katerikoli študijski program (v višješolski program, v visokošolski strokovni program prve stopnje, v univerzitetni program prve stopnje, v enovit magistrski program druge stopnje)
 • več vrst gimnazij:
  • splošna gimnazija, športna gimnazija (za športnike, več ur športne vzgoje), klasična gimnazija (obvezna je latinščina)
  • strokovne gimnazije: ekonomska gimnazija (strokovni predmeti s področja ekonomije), tehniška gimnazija (strokovni predmeti s področja elektrotehnike, računalništva, biotehnologije, gradbeništva, arhitekture), umetniška gimnazija (likovna smer, glasbena smer, plesna smer, smer gledališče in film)

Če po končani gimnaziji ne želiš študirati, se lahko vključiš v poklicni tečaj (traja 1 leto in se konča s poklicno maturo). Tako pridobiš poklic in se lahko zaposliš.

 

Poklicni tečaj – PT

 • pogoj: uspešno zaključen 4. letnik gimnazije ali zaključni letnik tehniškega in strokovnega izobraževanja in izpolnjevanje drugih pogojev, ki jih določa posamezen program
 • traja 1 leto
 • konča se s poklicno maturo (4 predmeti)
 • pridobiš poklic in se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ izobraževanje (študij)

Opomba: V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Maturitetni tečaj – MT

 • pogoj:
  • uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje ali
  • uspešno zaključeno srednje tehniško in strokovno izobraževanje ali
  • uspešno zaključen 3. letnik gimnazije (če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto) ali
  • uspešno zaključen 4. letnik Waldorfske gimnazije ali
  • uspešno zaključena osnovna šola in opravljen preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije
 • traja 1 leto
 • zaključi se s splošno maturo (5 predmetov)
 • ne pridobiš poklica, pripravlja na nadaljevanje izobraževanja (študij)

Opomba: Dijak, ki je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje (in s tem že pridobil poklic) ali je uspešno zaključil srednje tehniško in strokovno izobraževanje (in s tem že pridobil poklic) se lahko redno izobražuje v programu maturitetnega tečaja le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

 

Informacije o pogojih za vpis v srednješolske programe ter o tem, katere srednje šole so v Ljubljani in katere programe izvajajo, lahko najdeš na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

 

Informacije o poklicih, programih in srednjih šolah – spletne strani:

 

 

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

 

Višješolski študijski program

 • traja 2 leti; obsega 120 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev:
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljena splošna matura ali
  • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in 3 leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo

Več informacij o pogojih za vpis v višješolske študijske programe najdeš na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

 

 

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

 

Visokošolski strokovni program prve stopnje

 • traja 3 leta; obsega 180 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev:
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljena splošna matura

Univerzitetni program prve stopnje

 • traja 3 do 4 leta; obsega 180–240 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev: opravljena splošna matura
 • nekateri programi dovolijo tudi vključitev ob naslednjem pogoju: opravljena (ustrezna) poklicna matura in opravljen izpit splošne mature iz enega predmeta

Enovit magistrski program druge stopnje

 • traja 5 do 6 let; obsega 300–360 kreditnih točk
 • pogoj za vključitev: opravljena splošna matura
 • nekateri programi dovolijo tudi vključitev ob naslednjem pogoju: opravljena (ustrezna) poklicna matura in opravljen izpit splošne mature iz enega predmeta

Več informacij o pogojih za vpis v visokošolske študijske programe najdeš na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

 

Sistem vzgoje in izobraževanja si lahko ogledaš na povezavi shema izobraževanja.

 

(Skupno 873 obiskov, današnjih obiskov 1)