Projekt Multipliers na OŠ Prule

V šolskem letu 2022/2023 so se učenci 1. a-razreda z učiteljicama Andrejo Golob in Sabino Bauer priključili mednarodnemu projektu z naslovom  Multipliers+ (Horizon 2020), ki spodbuja razvoj naravoslovja vseh starostnih skupin. Projekt vodi strokovna skupina naravoslovnega oddelka Pedagoške fakultete v Ljubljani.

Gre za projekt, ki otrokom na prijazen način približa naravo, jih spoznava z njeno biotsko raznovrstnostjo, spodbuja otrokovo raziskovalno žilico, vedoželjnost, kritično razmišljanje, usmerjeno opazovanje in nenazadnje vabi k vračanju v naravo z namenom vzpostavitve primarnega stika z njo v različnih biotskih okoljih.

Ko otroci tako z veseljem in aktivno preživljajo čas v naravi, le-ta na njih vpliva, da jo vzljubijo, želijo zanjo skrbeti (ekologija), saj se podzavestno zavedo njene pomembnosti. Gozd, travnik, barje, vrtača, grič, vrt, polje, sadovnjak, čebelnjak, graben, potok, obrežje reke, Botanični vrt, Golovec, grajski hrib – vsa ta okolja otrokom nudijo še mnogo več aktivnosti, ki jih današnji – v mestno okolje »umaknjeni« – otroci še kako potrebujejo bodisi za razvoj domišljije, iznajdljivosti, orientacijo, pokrajinsko umetnost, t. i. land art, šport za zdravje v zdravem okolju, sprostitev, ko so lahko »samo« otroci, a hkrati botaniki, zoologi, gozdarji, geologi … ali pa le, da se umaknejo v svojo luknjico, ki so si jo zgradili z gozdnim materialom.

Na Pedagoški fakulteti so za izvedbo zgoraj omenjenih dejavnosti pripravili dva vodoodporna naravoslovna nahrbtnika. Vsebina je res bogata. V zbirko so vključeni različni raziskovalni pripomočki, kot so pipete, dve lupi z različno povečavo, mrežica za zajem organizmov v vodi, kadička s pokrovom, centrifugirke, sortirni pladenj, daljnogled, kljunasto ravnilo, raziskovalna zaščitna očala, lopatica, vrv, merilni lončki vseh velikosti in še in še. Priložena pa je tudi knjižica s skrbno izbranimi nalogami, ki je pripravljena na takšen način, da jo prvošolci zmorejo uporabljati sami brez pomoči odrasle osebe. Učenci, ki želijo, lahko svoje naravoslovne aktivnosti zabeležijo v priloženi zvezek, imenovan Naravoslovnik. Zaželeno je, da čim več vsebin vpišejo sami in to jim prav dobro uspeva. Starši pomagajo le ob daljših zapisih in pri tiskanju fotografij.

Nahrbtnika potujeta na različne domove za en teden, po interesu otrok in s soglasjem staršev.

Ko učenec prinese nahrbtnik nazaj v šolo, sledi vsem otrokom najljubša dejavnost – predstavitev in seznanitev s tem, kaj je učenec raziskoval. Pri podajanju vsebine prav vsi otroci izredno izčrpno prikažejo vse slikovno gradivo. Mnogi se odločijo in natisnejo fotografije, ki jih nato nalepijo v Naravoslovnik. V zvezek vstavljajo tudi naravni material in zapisujejo postopke poskusov. Idej jim res ne zmanjka.

Učiteljici spodbujata tudi izvedbo kratkih poskusov v razredu in kar nekaj učencev se je že z veseljem odzvalo.

Enkrat mesečno učence obišče sodelavka Pedagoške fakultete gospa Špela Klofutar, ki z učenci izvaja gozdno pedagogiko v posebej urejeni gozdni učilnici na Golovcu. (Ta se je v okviru projekta Zeleni otrok pred kratkim preselila na novo lokacijo, ki jo je zagotovila Mestna občina Ljubljana in je še v poteku priprave.)

Ga. Špela Klofutar in učiteljici tako z različnimi dejavnostmi dosegajo tudi učne cilje, učenci pa poglabljajo svoja znanja s področja predmeta spoznavanja okolja. Dejavnosti so res raznovrstne in vključujejo medpredmetne povezave z vsemi učnimi področji – glasbeno umetnostjo, športom, slovenščino, matematiko in likovno umetnostjo.

Učiteljicama in gozdni pedagoginji je pri pouku spoznavanja okolja, pri delu z nadarjenimi učenci in programom v podaljšanem bivanju v pomoč brošura z naslovom V naravo z glavo (še v nastajanju), ki so jo zasnovali različni strokovni delavci Pedagoške fakultete in Gozdarskega inštituta Slovenije. Je sodobno zasnovana, lahko jo uporabljajo kot vir idej ali priročnik, hkrati pa jim ponuja različne interaktivne povezave in prepleta naravoslovne vsebine z drugimi področji znanosti in umetnosti.

Napis iz mahove zmesi

Ena od predlaganih dejavnosti iz knjižice je tudi ureditev ekosistema v velikem flaškonu v razredu, ki ga je z učenci izvedla ga. Špela Klofutar. Prvošolci so na Golovcu skrbno nabrali ves potrebni material, ga nato v razredu na sebi primeren način uredili ter stehtali, ga. Klofutar pa je s posebnimi rekviziti vse vstavila v flaškon in nastal je pravi gozd, ujet v steklenico. Učenci samoiniciativno tedensko spremljajo dogajanja, rast in razvoj rastlin ter vestno beležijo vse spremembe. Učiteljici fotografirata.

Meseca marca je učence obiskal raziskovalec oddelka za biologijo, kemijo in gospodinjstvo, Pedagoške fakultete Ljubljana, asist. Tim Prezelj, ki je z učenci izvedel delavnico z naslovom Vodna in vetrna erozija.

Eden izmed ciljev projekta je tudi predstavitev le tega navzven (lahko lokalni skupnosti, širši javnosti ali prijateljem, sorodnikom), česar so se učenci 1. a odgovorno lotili. Z veseljem so samostojno predstavili mali »potujoči laboratorij« – naravoslovni nahrbtnik in njegovo vsebino, tudi Naravoslovnik, svojim dedkom in babicam, ki so jih obiskali v razredu. Zavzeto so predstavili svoje ugotovitve v zvezi z gozdom v flaškonu ter povzeli, kaj vse se je spremenilo v njem od jeseni, kateri nočni obiskovalci prenašajo prst po steklenici navzgor in se jim čez dan uspešno skrijejo, katere nove rastline so pognale in podobno. Prav dobro so si zapomnili in tudi povedali, da z go. Špelo Klofutar načrtujejo snemanje »nočnih živali«, ki ga bodo izvedli v enem od prihajajočih vikendov.

Stari starši so s seboj prinesli bogato zbirko zdravilnih rastlin, ki so jih sami vzgojili in posušili. Skupaj so pokukali tudi v ta košček narave. Z »rož’cami« so napolnili čajne vrečke in pripravili različne čajne mešanice.

Prav tako so v razred povabili šolsko učiteljico biologije, gospo Valerijo Janež, in ji podrobno predstavili razredni naravoslovni kotiček. Dogovorili so se, da jim učiteljica ob naslednjem obisku predstavi način uporabe starega analognega mikroskopa, ki jim ga je v raziskovalni namen posodila Pedagoška fakulteta.

Do konca šolskega leta nahrbtnika potujeta že drugi krog, prvošolce pa čaka še nekaj zanimivih dejavnosti: obiskale jih bodo raznolike male živali, s katerimi se bodo učili rokovati, izvedli bodo tudi opazovanje in beleženje travniških rastlin v okviru državnega projekta Noč ima svojo moč ter v okviru planiranega dneva dejavnosti obiskali Živalski vrt v Ljubljani.

 

 

 

(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)