Stanje prijav za vpis v srednje šole

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljeno stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Stanje prijav je na spletni strani MIZŠ dnevno objavljeno. Tudi nekatere srednje šole so na svoji spletni strani objavile informacije o stanju prijav.

Prijavo za vpis v srednjo šolo je možno prenesti v drugo šolo ali v drug program na isti šoli do 23. 4. 2019. Prijavo prenesejo starši in učenec.