Stanje prijav za vpis v srednje šole

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljeno stanje prijav za vpis v srednje šole (informacija o tem, koliko učencev je oddalo prijavo za vpis v posamezen program) https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (glejte naslov Vpis za šolsko leto 2021/2022 – Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole). Stanje prijav bo dnevno ažurirano.