Samotestiranje (velja od 17. 11. 2021)

  • Samotestiranje bo od 17. 11. 2021 obvezno za vse učence z izjemo tistih, ki izpolnjujejo pogoj:

          prebolevnosti,

          cepljenja,

          testiranja s testom PCR ali testom HAG

 

in imajo veljavno potrdilo, ki ga bodo pokazali razredniku.

 

Razrednik si bo v evidenci zanje označil, da se jim ni potrebno samotestirati (vzroka ne bo beležil). Potrdilo o cepljenju zadošča pokazati le enkrat, prav tako potrdilo o prebolevnosti (razrednik si bo zabeležil datum veljavnosti), potrdilo o testiranju s testom PCR ali testom HAG pa pred vsakim samotestiranjem.

 

 

  • Samotestiranje se mora izvajati v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko. Na OŠ Prule ga bomo izvajali ob ponedeljkih v času razredne ure (4. do 9. razred) oz. 1. ure (1. do 3. razred) ter ob sredah in petkih v času 1. šolske ure.
  • Učenci bodo na dneve testiranja s seboj – od doma – prinesli HAG test.

 

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

 

 

  • Nadzorovali ga bodo razredniki (ob ponedeljkih) oz. učitelji, ki sicer vodijo pouk 1. šolsko uro. Nadzorni učitelji bodo učence usmerjali z navodili ter preverili rezultate testiranja.

 

  • V primeru pozitivnega rezultata bo učenec napoten v izolirno sobo, kjer bo pod nadzorom delavca šole. Starši bodo obveščeni o pozitivnem izidu ter pozvani, naj pridejo po otroka, ki mora biti v takem primeru v izolaciji do opravljenega testa PCR in če je slednji pozitiven, tudi nadalje.

 

  • V primeru neveljavnega testa se bo testiranje ponovilo. V tem primeru bo učencu test priskrbela šola.

 

  • V primeru, da bo učenec doma pozabil test, mu ga bo posodila šola (učenec bo naslednji dan v tajništvo šole prinesel svojega). V kolikor bo pozabljanje testov na ravni šole pogosto, bodo učenci brez testov obravnavani enako kot učenci, ki ne upoštevajo ukrepov. Naj ob tem poudarimo, da so testi brezplačni le za otroke, medtem ko jih mora šola za svoje zaposlene kupiti.

 

  • V primeru odsotnosti učenca v času samotestiranja bo moral test opraviti naknadno (ob ponedeljkih, sredah in petkih takoj ob prihodu v šolo, in sicer v tajništvu šole pod nadzorom tajnice; ob torkih in četrtkih pa 10 minut pred pričetkom pouka v jedilnici pod nadzorom dežurnega delavca). Vsa nadaljnja samotestiranja učenec opravlja po ustaljenem urniku samotestiranj, ki veljajo za celotno šolo.

 

  • Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

 

  • Nekateri starši ste izrazili bojazen, da bo zaradi samotestiranja odpadal pouk. Iste zadržke imamo tudi strokovni delavci šole. Možnost, da bi samotestiranje izvedli pred pričetkom pouka, na ravni cele šole ni mogoča zaradi učencev vozačev in številnih dejavnosti v času predur (dodatni, dopolnilni pouk, izbirni predmeti ipd.), v katere niso vključeni vsi učenci. Kljub odpadanju pouka menimo, da bo učinek pouka vseeno bistveno večji, kot če bi ga izvajali na daljavo.

 

Samotestiranje je – glede na prejeta sporočila – največja skrb staršev glede novih ukrepov. Edina izkušnja, ki jo imamo doslej z množičnim samotestiranjem, je samotestiranje nastopajočih ob prireditvi za 110–letnico šole. Tedaj je potekalo tekoče in brez kakršnihkoli težav. Predlagamo, da starši v domačem okolju skupaj z otrokom poskusno izvedete samotestiranje, da bo slednje otroku bolj domače in v izogib skrbem. Nazoren prikaz postopa je razviden na spletni strani NIJZ.

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)