POMEMBNE INFORMACIJE ŠOLSKEGA LETA 2021/2022

Zelo veseli smo, da se bo pouk za vse učence pričel v šoli. Gotovo smo si enotni v želji, da bi tako ostalo čim dlje. V šoli smo dolžni spoštovati priporočila NIJZ ter skrbeti za lastno in tuje zdravje. Hišni red bomo glede na stanje in znane informacije po potrebi spreminjali ter poskrbeli za ažurno seznanitev z novostmi.

 

  1. Prihod v šolo, odhod iz šole

 

V šolo prihajajo izključno zdravi učenci.

 

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po predhodnem dogovoru in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžni priskrbeti sami, ter ob izpolnjevanju pogoja PCT. Obiskovalci se o svojem prihodu vnaprej dogovorijo s strokovnim delavcem šole.

 

Učenci v šolo vstopajo in iz nje izstopajo posamično z zaščitno masko pri naslednjih vhodih (izhodih):

 

Vhod Vstopajo
Glavni vhod Učenci 2., 3., 7. razreda
Vhod pri Galeriji Učenci 1., 8., 9. razreda
Vhod pri jedilnici Učenci 4., 5., 6. razred

 

Učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo, pridejo v šolo ob uri, ki so jo predhodno posredovali njihovi starši, ostali od 8. ure naprej (v primeru predure ob 7.30). 

Jutranje varstvo poteka v naslednjih učilnicah:

Prihod učenca v jutranje varstvo Učilnica
6.15 do 7.00 112
7.00 do 7.30 113
7.30 do 8.00 104

Učenci, ki zamudijo k pouku, vstopajo skozi glavni vhod ne glede na razred.

Starši mlajše učence po potrebi pospremijo do šole. Učenci gredo sami od vhoda šole do učilnice, v kateri poteka njihov pouk.

 

Učenci, ki v šolo prihajajo z avtobusom:

Vsi učenci 6. razreda, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, bodo prejeli kartico Urbana, predvidoma do konca septembra. Do takrat se vozijo brezplačno (dogovor z LPP). Ostali uporabljajo kartico, ki jo že imajo.

Zaradi prenove Črnovaške ceste bo s 1. 9. 2021 pri šolskih prevozih prišlo do sprememb.  Ogledate si jih lahko na tej povezavi.

 

  1. Pouk

 

Pouk poteka v matičnih učilnicah oddelkov.

Na predmetni stopnji se uporabljajo tudi nekatere specializirane učilnice in telovadnica.

Za učence od 6. do 9. razreda je v času pouka obvezna uporaba zaščitnih mask, mlajšim učencem jih v učilnicah ni potrebno nositi.

Učilnice bodo ob vsaki menjavi učencev razkužene.

Manjših učnih skupin pri slovenščini, matematiki in angleščini v šolskem letu 2021/2022 na OŠ Prule ne izvajamo.

Skladno z navodili MIZŠ se v šoli izvajajo vsi izbirni predmeti (obvezni in neobvezni), dodatni in dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč. Pri navedenih oblikah pouka se po navodilih MIZŠ mehurčki zagotavljajo tako, da so znotraj iste učilnice učenci posedeni po oddelkih. Glede na prostorske pogoje OŠ Prule na ta način ni vedno zadoščeno pogoju zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje.

 

  1. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

 

Jutranje varstvo poteka od 6.15 do 8.15, podaljšano bivanje pa od zaključka pouka do 16.30 (tudi za učence 4. in 5. razreda).

V jutranjem varstvu in v kasnejših urah podaljšanega bivanja (od 15.00 dalje) se združujejo učenci različnih oddelkov. Mehurčkov ne bo mogoče zagotavljati.

 

       5. Prehrana

 

Kosilo za učence poteka po razporedu, ki je pripravljen optimalno glede na urnike različnih razredov. Da bo učencem hrana zagotovljena v doglednem času (krajšem kot lani) in da bodo hkrati upoštevana določila NIJZ, bo v šolskem letu 2021/2022 kosilo potekalo tudi v eni od učilnic.    

 

 

      6. Šolanje na daljavo

 

Vsi si želimo, da do te možnosti ne bi prišlo. Prav pa je, da smo nanjo dobro pripravljeni.

Spletne učilnice za šolsko leto 2021/2022 so že vzpostavljene.

Razredniki bodo od vas, staršev, na 1. roditeljskem sestanku:

  • pridobili informacije, kdo od učencev bi v primeru šolanja na daljavo potreboval računalnik,
  • pridobili aktualne kontaktne podatke.

V primeru pouka na daljavo je ključnega pomena dobra komunikacija. Starši boste pomembna obvestila razrednika in vodstva dobivali po elektronski pošti preko eAsistenta, zato vas pozivamo, da si uredite osnovni, brezplačni paket (več informacij boste prejeli na roditeljskem sestanku).

 

Vse ostale informacije bodo učenci prejeli v šoli, starši pa na roditeljskih sestankih, ki bodo potekali v živo po razporedu, ki je viden na tej povezavi. 

 

V šoli se bomo zaposleni trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil v okviru zmožnosti. Učencem se bo po najboljših močeh in možnostih zagotavljalo varno okolje, obenem pa tudi prijetno delovno vzdušje.

Želimo si dobrega in konstruktivnega sodelovanja, ne glede na vse izzive, ki jih bo prineslo novo šolsko leto. Eden večjih bo gotovo prenova šole, katere začetek je predviden v januarju 2022. Ko bo znanih več informacij, boste o njih obveščeni.

Vsem želimo zdravo, uspešno in prijetno novo šolsko leto.

 

Vodstvo šole