Nova Jugoslavija

Septembra 1945 sta se združili IV. deška osnovna šola in I. dekliška osnovna šola v Državno meščansko osnovno šolo Ljubljana – Prule. Starši so na roditeljskem sestanku izglasovali, da se dečki in deklice lahko poučujejo skupaj.

V šolskem letu 1958/1959 so se štirirazredne osnovne šole preoblikovale v osemrazredne, in sicer tako, da so se nižji razredi gimnazije priključili osnovni šoli in se postopoma z novimi učnimi načrti pretvorili v višje razrede osnovne šole. Osemletna osnovna šola se je imenovala Osnovna šola Prule.

V 60-ih letih se je število učencev zelo povečalo. Nekateri učenci so bili prerazporejeni na Osnovno šolo Poljane, pouk na Prulah pa je potekal v turnusih.

Nekaj let kasneje, leta 1964, so začeli šolo dozidavati. V načrtih za telovadnico je razvidno, da so nameravali zgraditi celo pokrit bazen. Poleg telovadnice je šola pridobila še nekaj novih učilnic, prostorov za kabinete, gospodinjsko učilnico, kuhinjo, jedilnico, delavnici in nove pisarniške prostore. Pouk se je tako lahko odvijal zgolj v dopoldanski izmeni. Za uvedbo celodnevne osnovne šole pa je bilo treba pridobiti še dodatne prostore. Tako so leta 1979 dozidali še en prizidek z dvema večjima zakloniščema, ki sta temelj zgradbe, nad tem pa je jedilnica in višje učilnice za tehnično vzgojo in knjižnica, nad njima pa še dve etaži manjših ali večjih prostorov, ki so namenjeni učilnicam. Celodnevni pouk se je odvijal vse do šolskega leta 1988/1989. Na razredni stopnji so od takrat naprej organizirali dopoldanski pouk z oddelki podaljšanega bivanja.

Slika 5: V 60-ih letih preteklega stoletja je šola dobila prvi prizidek. (Vir hrani ZAL.)

Na številski trak                    Do danes

 

(Skupno 194 obiskov, današnjih obiskov 1)