Koledar tekmovanj 2020/2021 spremenjeno marec 2021

Vrsta tekmovanja

Datum

šolsko

državno

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

13. 4.

22. 5.

Angleščina – 8. razred

8. 3.

19. 4.

Angleščina – 9. razred

29. 3.

25. 5.

EPI  Reading Badge

maj

Mednarodni matematični kenguru

8. 4.

15. 5.

Računalniško tekmovanje Bober 10. 3.
Vesela šola

10. 3.

14. 4.

Logika

24. 9.

26. 3.

Tekmovanje za Stefanovo priznanje

 

1. 4.

8. 5.

Tekmovanje za Preglovo priznanje

11. 3.

10. 4.

Tekmovanje za Proteusovo priznanje

 

9. 3.

16. 4.

Tekmovanje v znanju geografije

18. 3.

24. 4.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

16. 10.

21. 11.

Kresnička

21. 4.

Razvedrilna matematika 31. 3. 17. 4.
Logična pošast
Zgodovina

22. 3.

19. 5.

Opomba: Zaradi epidemije je koledar tekmovanj na ravni države spremenjen.