DOŽIVLJANJE NARAVE

V petek, 10. junija 2022, so imeli učenci oddelkov šestega razreda naravoslovni dan na temo Doživljanje narave. Peš so se odpravili na pobočje ljubljanskega gradu, imenovanega Grajski grič. Učenci so se po oddelkih razdelili v dve skupini. Preizkusili so se v različnih igrah in dejavnostih.

Prisluhnili so zvokom v naravi in poskušali prepoznati vse slišane zvoke.

Ob vodenju sošolcev so z zavezanimi očmi prepoznavali izbrana drevesa.

Učencu, ki je igral vlogo Skopuha in je skrbno varoval svoj »zaklad«, so se morali kar najbolj neslišno približati in mu odvzeti kamen.

Tekmovali so v prepoznavanju plodov in predmetov iz narave. Pri tem je točko svoji skupini priboril, kdor je pravilno prepoznal predmet in bil hitrejši.

Sove in vrane so tekmovale, kdo je boljši plenilec.

Pri igri živalska zmešnjava so z zastavljanjem vprašanj sošolcu morali ugotoviti, katero žival predstavljajo.

Ob koncu vsake dejavnosti so sproti izpolnjevali delovne liste in odgovarjali na vprašanja, povezana z naravoslovjem.

Med likovno delavnico so si izbrali motiv iz narave in ga najprej s svinčnikom prenesli na risalni papir, nato pa ga obarvali z ogljem.

Nastali so zanimivi izdelki.