NARAVOSLOVNI DAN – CERKNIŠKO JEZERO

Učenci 5. razreda so podrobneje spoznali delovanje našega največjega presihajočega jezera.

S pomočjo filmov, kulturnega izročila, pričevanj ornitologov, domačinov in raziskovalcev so se poglobili in raziskovali nastajanje ter presihanje jezera. Biotska pestrost tega območja je res izjemna, saj na tem območju živi polovica vseh evropskih vrst ptic, polovica vseh evropskih vrst sesalcev, slaba tretjina vseh evropskih vrst metuljev, skoraj četrtina vseh evropskih vrst dvoživk.

Ugotovili so, da je življenje okoli in v Cerkniškem jezeru vsak mesec drugačno, saj se spreminja glede na letni čas ali količino padavin, zato je življenje na tem prostoru zelo raznoliko.

Spoznali so, kako ljudje poskrbijo za ribe v času suše. V  kratkem dokumentarnem filmu so videli, kako pomembno je ohranjanje narave.

Svoje znanje so strnili v izdelavo makete Cerkniškega jezera ter brošure ali knjige.

Med izdelovanjem makete:

Makete:

Brošura:

 

V spomin se jim je vtisnila tudi skala, ki so jo coprnica Uršula in njena čarovniška druščina z vrha Slivnice vrnili v dolino Cerknice pred sam cerkovnikov dom.