Štipendije

Štipendije za deficitarne poklice, Zoisove štipendije, kadrovske štipendije

Informacije so dostopne na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada https://www.srips-rs.si/stipendije, kjer so objavljeni tudi javni razpisi:

 

Državne štipendije

Informacije so dostopne na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

 

Štipendije za športnike

Razpisuje jih Olimpijski komite Slovenije

 

Druge štipendije

Povezave do drugih štipendij so na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov:

  • Štipendije državnih organov: razpisujejo jih nekatera ministrstva; spletna stran Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo, Slovenske vojske
  • Občinske štipendije: razpisujejo jih nekatere občine
  • Štipendije nepridobitnih organizacij
  • Štipendije tujih ustanov