Šolski zvonec

Pouk poteka v eni izmeni.

 

Pričetek pouka je ob 8.20, možne so posamezne predure (ob 7.30 ali 7.50).

Šola je odprta za učence ob 8.10.

Razredne ure za 2. in 3. triado so vsak ponedeljek ob 7.50.

Jutranje varstvo* 6.00−8.10
Predura 7.30−8.15
1. ura 8.20−9.05
2. ura 9.10−9.55
malica za učence RS, rekreativni odmor za učence PS 9.55−10.15
malica za učence PS, rekreativni odmor za učence RS 10.15−10.30
3. ura 10.30−11.15
4. ura 11.20−12.05
5. ura 12.10−12.55
6. ura 13.00−13.45
7. ura 13.50−14.35

* V jutranje varstvo se vključijo vpisani učenci 1. do 4. razreda.

V primeru izbirnih predmetov po 6. uri (blok ura) imajo učenci kosilo ob 13.00, potem pa nadaljujejo pouk izbirnih predmetov od 13.15 do 14.50.