OCENJEVANJE ZNANJA NA DALJAVO

V spletni učilnici vsakega oddelka je na vrhu dodana rubrika OCENJEVANJE. S klikom na napis se odpre urnik skupinskih ocenjevanj znanja. S klikom na posamezni predmet se izpiše, katera učna tema bo ocenjena, (prilagojeni) kriteriji in druge posebnosti ocenjevanja.

Učitelji posameznih predmetov bodo učence seznanili z datumi individualnih ocenjevanj znanja.

Večina učiteljev predmetne stopnje bo reševanje kviza oz. drugih nalog spremljala preko video konference Zoom, tako da bo učitelj sproti zaznal morebitne težave in jih učencu – čim bo mogoče – pomagal odpraviti. Seje bodo predvidoma snemane in po izvedbi ocenjevanja znanja tudi izbrisane. Z video nadzorom bomo skušali doseči večjo objektivnost.

Za učence, ki imajo prilagoditve pri običajnem ocenjevanju znanja, bodo slednje upoštevane tudi pri ocenjevanju znanja na daljavo. Nekatere bodo glede na naravo izvedbe ocenjevanja nekoliko prilagojene. Prilagoditve so razvidne na tej povezavi.

Trudili se bomo, da bo ocenjevanje za učence čim manj stresno. Potekalo bo na učencem že poznane in preizkušene načine po predhodnem utrjevanju in preverjanju znanja. Seveda pa ocene odražajo znanje učencev, zato jim svetujemo, naj še naprej sproti in pridno pregledujejo učna gradiva, sodelujejo v video konferencah in zastavljajo morebitna vprašanja svojim učiteljem.