Koledar tekmovanj 2020/2021

Vrsta tekmovanja

Datum

šolsko območno

državno

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

17. 11.

14. 1.

13. 3.

Mehurčki

8. 4.

Angleščina – 7. razred

1. 2.

1. 3.

Angleščina – 8. razred

19. 10.

23. 11.

Angleščina – 9. razred

12. 11.

20. 1.

16. 3.

EPI  Reading Badge

marec

Mednarodni matematični kenguru

18. 3.

17. 4.

Računalniško tekmovanje Bober 16. – 20. 11. 16. 1.
Vesela šola

10. 3.

14. 4.

Logika

24. 9.

17. 10.

Tekmovanje za Stefanovo priznanje

 

3. 2.

26. 3.

8. 5.

Tekmovanje za Preglovo priznanje

18. 1.

27. 3.

Tekmovanje za Proteusovo priznanje

 

21. 10.

4. 12.

Tekmovanje v znanju geografije

24. 11.

26. 1.

16. 4.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

16. 10.

21. 11.

Tekmovanje v znanju astronomije

3. 12.

9. 1.

Kresnička

3. 2.

Razvedrilna matematika 2. 12. 30. 1.
Logična pošast
Zgodovina

8. 12.

2. 2.

20. 3.