Koledar tekmovanj 2019/2020

Vrsta tekmovanja

 

 

Datum

šolsko območno

državno

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

12. 11.

9. 1.

7. 3.

Mehurčki

2. 4.

Angleščina – 7. razred

31. 1.

29. 2.

Angleščina – 8. razred

21. 10.

25. 11.

Angleščina – 9. razred

14. 11.

15. 1.

17. 3.

Nemščina

21. 11.

12. 3.

EPI  reading badge

prvi/ drugi teden marca 2020

Mednarodni matematični kenguru

19. 3.

18. 4.

Računalniško tekmovanje Bober 11. – 15. 11. 18. 1.
Vesela šola

11. 3.

8. 4.

Logika

26. 9.

19. 10.

Tekmovanje za Stefanovo priznanje

 

5. 2.

27. 3.

9. 5.

Tekmovanje za Preglovo priznanje

20. 1.

4. 4.

Tekmovanje za Proteusovo priznanje

 

16. 10.

29. 11.

Tekmovanje v znanju geografije

11. 12.

13. 2.

17. 4.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

11. 10.

16. 11.

Tekmovanje v znanju astronomije

5. 12.

11. 1.

Kresnička

5. 2.

Razvedrilna matematika

4. 12.

1.      2.

Logična pošast
Zgodovina

3. 12.

4. 2.

14. 3.