Ko se odločam za poklic

DEJAVNIKI KARIERNEGA ODLOČANJA – KAJ UPOŠTEVAM?

POTENCIALI:
  • interesi,
  • sposobnosti (močna področja),
  • znanja in veščine,
  • osebnostne lastnosti,
  • vrednote,
  • učne in delovne navade,
  • učni uspeh
INFORMACIJE O POKLICIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH
OVIRE:
  • zdravstvene posebnosti in težave,
  • ocene (v primeru omejitve vpisa)

 

INTERESI –  Kaj hočem? Kaj me veseli? Kaj rad počnem?

  •  Interesi so prvo vodilo pri izbiri.

Ključna vprašanja za odkrivanje interesov:

  • Krožki in hobiji.
  • Dejavnosti, s katerimi se ukvarjam v prostem času.
  • V katerih dejavnostih uživam? O čem veliko vem?
  • Kaj rad berem?
  • O čem rad pripovedujem?
  • Ali na kakšnem področju zelo napredujem?
  • Kateri šolski predmeti me zanimajo?

Spletne strani:

Interesi

  • delo za ljudi/z ljudmi: pomoč, vzgoja, izobraževanje, stiki, v skupini
  • delo v naravi/z naravo: na prostem, skrb za živali, rastline
  • delo spodatki, papirji: urejanje, dopisi, tipkanje …
  • praktično delo: materiali, sestavljanje, popravljanje naprav
  • tehnično-raziskovalno delo: tehnične zakonitosti, raziskovanje
  • raziskovalno delo: literatura, iskanje informacij
  • oblikovalno-umetniško delo: risanje, oblik (različni materiali, tehnike)
  • podjetniško: prodaja, menjava, vodenje, razporejanje

 

SPOSOBNOSTI – Kaj zmorem? Kaj znam? Katera so moja močna področja?

  • miselno področje: logika, besedišče, ustvarjalnost, prostorske predstave …
  • gibalno področje: spretnosti rok in prstov, telesne spretnosti …
  • čutila: vid, sluh, vonj, okus
  • znanja in veščine

 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI – Kakšen sem? Kako reagiram?

  • Kakšen sem? – Iščem svoje pozitivne lastnosti.
  • Kako reagiram?
  • Kakšne so moje vrednote?

Spletne strani:

 

 

UČNE IN DELOVNE NAVADE

  • Me učenje veseli?
  • Vztrajam pri učenju?
  • Imam interes za šolanje?
  • Sem pripravljen na dolgotrajno izobraževanje?
  • Pri katerih dejavnostih vztrajam?
  •  Vem,da zahtevnejše šole zahtevajo veliko sprotnega dela!

 

 

INFORMACIJE O POKLICIH, PROGRAMIH IN SREDNJIH ŠOLAH

  • Poznam izobraževalne programe?
  • Poklici so različni – jih poznam?
  • Kakšna je pot do poklica?
  • Imam informacije o tem kaj, kje, kdaj bom delal …?
  • Ali poklic zahteva kakšna  posebna znanja, spretnosti, lastnosti?
  • Kakšne so možnosti za zaposlitev? Kje se bom lahko zaposlil?

Informacije lahko dobim pri starših, na spletnih straneh, v Kariernem središču, v šolski knjižnici, pri šolski psihologinji …

Spletne strani: