Osnovna šola Prule

KATAPULT

Pri pouku neobveznega izbirnega predmeta tehnika v 4. in 5. razred in izbirnem predmetu obdelava gradiv les v 7. razredu na daljavo so dobili učenci nalogo izdelati katapult iz pripomočkov, ki jih lahko najdemo doma. Njihove izdelke si...

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Letošnji že 10. Tradicionalni slovenski zajtrk je prvič potekal doma. V okviru pouka gospodinjstva so si učenci 6. razreda doma pripravili zajtrk iz živil, kot so tradicionalna slovenska živila,  črn kruh, maslo, med, mleko in jabolko. ...

ORIGAMI OČALA

  Učenci 6. razreda so pri tehniki in tehnologiji za nalogo izdelali origami očala in kot dokaz za opravljeno nalogo učiteljema poslali selfi z nadetimi očali. V kratkem filmčku so zbrani prispeli izdelki.   

PREMIKAJOČI SE KONJIČEK

  Pri neobveznem predmetu tehnika so učenci 4. in 5. razreda izdelovali hodečega konjička iz tršega papirja. Hojo, galop, kas, preskok, krevljanje … takšno ali drugačno premikanje … svojega konjička so posneli, njihovi izdelki pa so zbrani v spodnjem posnetku. 

VKLJUČENI V PROJEKT ERASMUS+

Od septembra 2020 je Osnovna šola Prule vključena v projekt Erasmus+ School Exchange Partnerships 2020. V skupni projekt z naslovom “Sailing the sea of time – European history as OUR (hi)story“, pri katerem je koordinatorica Nemčija, smo pridruženi partnerji še iz petih držav, in sicer Francija, Italija, Grčija, Hrvaška...

ŠOLA V NARAVI V ČRMOŠNJICAH

Učenci drugega razreda so se 14. 10. 2020 za tri dni odpravili v šolo v naravi. Bivali so v domu CŠOD Lipa v Črmošnjicah. To je majhna vasica, ki leži v hribovitem in gozdnatem...